TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BRANSCHSTANDARD FÖR HÅLLBAR E-HANDEL

Vi arbetar med att samla alla aktörer för att hitta lösningar för en hållbar e-handel, och framförallt, att göra det mätbart. Tillsammans med våra medlemmars engagemang och olika arbetsgrupper driver vi de viktigaste frågorna!

FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat frågor och svar om Hållbar E-handel. Har du frågor, synpunkter eller tips? Kontakta styrelsen på styrelsen@hallbarehandel.org.


Vad är Hållbar E-handel?
Hållbar E-handel är ett branschinitiativ och en organisation som startats av e-handlare som vill verka för en hållbarare e-handel genom kunskap, samverkan och påverkansarbete. 
Hållbar E-handel bedrivs som ett icke vinstdrivande bolag.

Varför startades Hållbar E-handel?
För att skapa bra förutsättningar för en hållbar e-handel och för att hjälpa e-handlare med sitt eget hållbarhetsarbete.

Varför ska man vara medlem i Hållbar E-handel?
För att man tycker hållbarhet är viktigt och för att man vill bidra till en hållbarare svensk e-handel. För att få kunskap och verktyg att lyckas med sitt eget hållbarhetsarbete.

Vilka står bakom Hållbar E-handel?
Svenska företag inom e-handelsbranschen. 

Vilka är ansvariga för Hållbar E-handel?
Styrelsen är ansvarig för Hållbar E-handel.

Vad gör styrelsen?
Styrelsen har utöver ansvar för organisationen ett tydligt uppdrag att säkerställa att definitionen av ”hållbar e-handel” alltid är relevant.

Hur säkerställer styrelsen att definitionen av ”Hållbar E-handel” alltid är relevant?
Definitionen av ”hållbar e-handel” diskuteras vid varje årsmöte. Beslutet förbereds i arbetsgrupper som i huvudsak består av medlemmar och beslut fattas av medlemmarna vid årsmötet.

Vad menar ni med ”hållbar e-handel”?
En expertgrupp bestående av e-handlare, hållbarhetsexperter och myndigheter har den 10 februari 2020 definierat ”hållbar e-handel” som nedan:
…främst handla om leveransen eftersom det är distributionen som särskiljer e-handeln från den traditionella handeln och för att det är leveransen som konsumenterna främst kopplar till hållbarhet”.

Styrelsen har beslutat att initialt följa definitionen. Vid varje årsmöte ska medlemmarna komma fram till en aktuell definition.

Vem kan vara medlem i Hållbar E-handel?
Alla företag inom e-handelsbranschen (e-handlare, retail, leverantörer m.fl.).
Vad kostar det att vara medlem i Hållbar E-handel?
Kostnaden för medlemskapet är beroende på hur stort företaget är (omsättning). Läs mer här

Vad får man för medlemsavgiften?
  • Medlemsföretagen får kunskap via omvärldsbevakning, seminarier, konferenser, arbetsgrupper och nätverk.
  • Medlemsföretagen får möjligheten att certifiera en eller flera personer från företaget i hållbarhetsarbete anpassat för e-handeln.
  • Medlemsföretagen får använda symbolen Hållbar E-handel i sin kommunikation.
Medlemsintäkterna används även för kommunikation och påverkansarbete inom e-handelsbranschen, intressenter, media, opinion och myndigheter.

Vad innebär certifieringen?
Certifieringen är personlig och innebär att man går en utbildning där man får kunskap och verktyg för att leda och genomföra hållbarhetsarbetet på det egna företaget.

Vem kan certifiera sig?
Medlemsföretagen kan certifiera sig.

Hur går certifieringen till?
Certifieringen pågår under en termin (höst eller vår) där kurstillfällena är digitala och certifieringen sker vid ett fysiskt möte. Diplomering sker på årsmötet och/eller på Hållbar E-handel event beroende på kursstart. Certifieringen baseras på ett projektarbete med fokus på det egna företagets hållbarhetsarbete.

Vem håller i certifieringen?
Utvalda hållbarhetsexperter och föreläsare som anlitas av Hållbar E-handel.

Kostar certifieringen något?
Ja, certifieringen kostar 9900 kr per deltagare.

Kan företag från andra länder vara med?
Målet är att etablera Hållbar E-handel i hela Norden. Nu initialt är Hållbar E-handel bara tillgängligt för svenska företag.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Om ditt företag säljer via e-handel eller på annat sätt är en del av e-handelsbranschen är du välkommen att bli medlem.

FÖRETAG SOM GÖR DET MÖJLIGT

kontakta oss

Skicka oss ett meddelande via formuläret eller maila direkt till: styrelsen@hallbarehandel.org