VÅRT MEDLEMSKAP

Tillsammans får vi relevanta insikter för att driva de viktiga frågorna. Ju fler vi blir desto bättre förutsättningar får vi att skapa en mer hållbar e-handel

DELTA I EN ARBETSGRUPP

Som medlem i Hållbar E-handel kan du delta i en arbetsgrupp. Välj ett ämne som du har kunskap inom och nytta av. Alla medlemmar får ta del av de insikter, slutsatser och rapporter som arbetsgrupperna arbetar fram.

Anmäl ditt företag till en eller flera arbetsgrupper.

OMVÄRLDSBEVAKNING

Benchmarking andra marknader.
Leverans: omvärldsbevakning, rapport + inspirationsföreläsning, podd.

RECOMMERCE

Branschöverenskommelse för second hand i syfte att lyfta begagnat handeln

Returer

Hur kan returerna minskas?
Leverans: Fördjupning, analys, rekommendationer.

UNDERSÖKNING OCH ANALYS

Vad tycker konsumenterna är viktigt när det gäller hållbar e-handel?
Leverans: undersökning och analys

KONSUMENTINSIKTER

Vad tycker konsumenterna är viktigt när det gäller hållbar e-handel?
Leverans: undersökning och analys

FRAKTA Luft

Hur kan e-handlare tänka när det gäller hållbara förpackningar?
Leverans: Fördjupning, analys, rekommendationer.

ARBETSGRUPP - "FRAKTA LUFT"

Denna arbetsgrupp har tagit fram guidelines för hur e-handlare skall tänka när det gäller hållbara förpackningar och luft i paketen.

Guidelines: Frakta Luft

Niopunktslistan är framtagen av e-handelsföretag och experter och innehåller bland annat case som visar på bra lösningar kring förpackningar och automation som bidrar till att minska luften och som fungerar för såväl stora som små företag. Listan innehåller också en rad punkter över hur e-handelsföretag kan hjälpa konsumenten att samla beställningen, kunna göra medvetna val och återvinna förpackningar, etc.

Hållbar E-handels guideline ska hjälpa e-handlare, transportörer och konsumenter att minska luften i transportsystemet.

Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Ac vehiclur
 • Dignissim porttitor
 • Amet placerat dui
 • Donec mollis vel arcu
 • Sed dictum sapien

CERTIFIERING OCH UTBILDNING

Utbildningen Hållbar E-handel startar varje termin (höst/vår) och omfattar 4 kurstillfällen, certifiering och diplomering. Läs mer om våra event här.
Kursen omfattar 4 kurstillfällen och går igenom: 
 • Vad är egentligen hållbarhet?
 • Vad är hållbart företagande inom e-handelsbranschen?
 • Metodik och verktyg.
 • Erfarenhet och nätverk.
 • Guide för hållbarhetsarbetet i det egna företaget.

HÅLLBAR E-HANDEL EVENT

Som medlem i Hållbar E-handel har du alltid reducerade priser på våra event. Våra digitala event så som frukostseminarie är kostnadsfria för medlemmar.

KOMMUNICERA

Alla medlemsföretag får rätt att använda sig av märket Hållbar E-handel i sin egen kommunikation. Med Hållbar E-handel märket visar ditt företag sin engagemang och sin ambition

Våra medlemsskap

Medlemskapet vänder sig till alla företag inom e-handelsbranschen, e-handlare, retailföretag och leverantörer. Kostnaden för medlemskapet är relaterat till företagets omsättning. Medlemsavgiften är årlig och exkl. moms.

Small

Omsättning < 20 MSEK


4 900 SEK / år

exkl.moms

Medium

Omsättning 20-99 MSEK

14 900 SEK / år
exkl.moms.

Large

Omsättning > 100 MSEK

39 900 SEK / år
exkl.moms