FÖR EN MER HÅLLBAR SVENSK E-HANDEL

Vi är ett branschinitiativ som samlar aktörer inom svensk e-handel för att tillsammans hitta lösningar för att göra branschen mer hållbar.

Hållbar E-handels Skickgradering

Hållbar E-handel har samlat recommerce-branschens aktörer och enats om ett gemensamt språk för begagnade produkter. Med en branschgemensam skala för en varas skick blir det enklare för köpare och säljare att mötas digitalt och marknaden kan växa snabbare. Fram till idag har varje återbruksaktör använt sin egen modell för att beskriva en varas skick. Dessa modeller skiljer sig alla från varandra, vilket skapar en otydlighet för konsumenten.

PRESSMEDDELANDE 2024-03-07 

Hållbar E-handel blir en del av Svensk Handel och lyfter handelns hållbarhetsarbete

Hållbar E-handel och Svensk Handel går samman för att intensifiera branschens hållbarhetsinitiativ. Denna strategiska allians markerar en ny era av samarbete och innovation, med målet att leda svensk e-handel mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid.Som medlem får du

DelTA i EN ARBETSGRUPP

Välj ett ämne som du har kunskap inom och nytta av. Alla medlemmar får ta del av de insikter, slutsatser och rapporter som arbetsgrupperna arbetar fram.

uTBILDNINGAR

Alla medlemsföretag får möjligheten att utbilda en eller flera personer i att både leda och arbeta med företagets hållbarhetsarbete.

hÅLLBAR E-HANDEL EVENT

Som medlem i Hållbar E-handel har du alltid reducerade priser på våra event. Våra digitala event så som frukostseminarie är kostnadsfria för medlemmar.

kOMMUNICERA

Alla medlemsföretag har rätt att använda sig av märket "Hållbar E-handel" i sin egen kommunikation. Med detta märket visar ditt företag sin ambition och sitt engagemang.

Ny arbetsgrupp: e-com ready

Hållbar E-handel startar en ny arbetsgrupp för att få leverantörerna till e-handeln att anpassa leveranserna till ett e-handelsföretag. Syftet är att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till en mer hållbar handel. Initiativet finansieras av ASTER.

Leverantörerna till handeln är idag vana att leverera till den fysiska handelns lager och butiker. Detta medför att transportförpackningen av produkterna följer den fysiska handelns logik, där varor kommer i små detaljhandelsförpackningar såsom med plasttråg eller andra förpackningskomponenter som lämpar sig för en butikshylla. När dessa hamnar på ett e-handelslager blir det ineffektivt med en stor mängd överblivet förpackningsmaterial som följd.


Vill du vara en dela av arbetsgruppen?
Kontakta Jonas Arnberg 
jonas@hallbarehandel.org

Företag som gör det möjligt

VI SAMVERKAR FÖR ATT SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

Konsumenterna vill handla hållbart och e-handel är det hållbara alternativet om alla som är en del av ekosystemet samverkar för att skapa rätt förutsättningar.

Vi vill skapa en branschstandard för hållbar e-handel. Först när hållbarhet blir mätbart för alla e-handlare kan vi börja sätta upp mål för branschen som alla förstår.

TILLSAMMANS DRIVER VI DE VIKTIGASTE FRÅGORNA FRAMÅT

Vad är egentligen hållbarhet?
Att som företag jobba aktivt med hållbarhetsfrågor är inte bara något som är viktigt för vår omgivning, det är också något som kommer krävas av konsumenterna och är nödvändigt för affären.

Hur gör vi hållbar e-handel mätbart?
Genom att driva de viktigaste frågorna med hjälp av medlemmarnas engagemang och olika arbetsgrupper skaffar vi oss relevanta insikter för att driva de viktiga frågorna.

Företags roll
Vägen till en mer hållbar e-handel både startar och slutar inom varje enskilt företag och alla företag måste ta sitt eget ansvar. Alla kan bidra till en mer hållbar svensk e-handel.

LYSSNA PÅ EN HÅLLBAR PODD

En Hållbar Podd


I samarbete mellan Hållbar E-handel och PriceRunner

Prenumerera på podden —>Lyssna på senaste avsnittet

BESTÄLL BOKEN RESAN TILL HÅLLBAR E-HANDEL

Mårten Sjölin, författare och hållbarhetskonsult, och Johanna Allhorn, chefredaktör på Ehandel.se och Influens.se, har tagit fram e-handelsbranschens första hållbarhetsbok! Boken är tryckt i begränsad upplaga och du beställer “Resan till hållbar e-handel” här: Till butiken

Styrelse

Kontakta oss i styrelsen om du har tips, synpunkter eller förslag på samarbeten styrelsen@hallbarehandel.org

TILLSAMMANS GÖR
VI SKILLNAD